torsdag 3 januari 2013

Artikel som triggar...igen.

Som vanligt när jag läser Corren fastnar jag ofta på diverse artiklar eller inlägg gällande pedagogik eller barnomsorgsfrågor. Kan inte förstå det. Alla insändare på ordet fritt om stora barngrupper och för lite resurser i verksamheten känns fruktansvärt tjatiga, även om jag naturligtvis håller med. Det jag fastnar på idag är en artikel under "Åtvidssidorna". Att denna artikel kommer just här under är intressant bara det, då jag tidigare fått med mej att Åtvidabergs förskolor utvecklingsmässigt ligger en bit efter Linköpings kommun. Detta har jag dock inga vidare belägg för, det är endast grundat på mina egna frågor och funderingar jag ställt till personal och rektor (idag förskolechef) då mina barn gick på förskola inom denna kommun. Det jag åsyftar är arbetet mot förskolans samt kommunens satta mål, kvalitativt utvecklingsarbete samt arbetet med pedagogisk dokumentation. Däremot är Åtvidabergs kommun steget före, eller har varit, när det gäller andra delar. Till exempel modernisering genom att kunna utföra tex ändringar i schema osv via nätet. Nåväl, det var inte detta jag skulle fokusera på just nu....ju!
Corren. Idag. En artikel om Långbrott:

 
I dagens tidning går att läsa att "pedagogiken utvecklas". Tyvärr fick jag ingen bra bild på hela artikeln. Men jag måste bara påtala några tankar detta väcker. I inledningen går att läsa vid Långbrotts nya förskola kommer pedagogiken Reggio Emilia tillämpas. Nej förresten, hade det stått så hade det varit ok. Här står istället att förskolan ska ha den särskilda profilen Reggio. Ajaj....
Det krävs oerhört mycket för en förskola att få en så pass specifik profil. I ärlighetens namn vet jag inte hur pass svårt och besvärligt det är. Men väldigt höga krav på utbildning och speciella målsättningar måste efterlevas. Gissningsvis måste både Skolverket och Reggio Emilia-institutet säga sitt innan de skulle bli godkända. Som tur är, så är detta troligtvis en lagom tråkig felskrivning av den som skrivit artikeln då det längre ner i texten går att utläsa att tf barn- och utbildningschefen uttalar att det handlar om inriktning och inte profilering. Larvigt att märka ord tänker ni nu? Kan så vara, men det är väsentlig skillnad och avgörande för hur fsk förhåller sej till pedagogiken. Profilering innebär att pedagogiken efterlevs till punkt och pricka, inriktning...ja då är det ok att plocka godbitarna.
Enligt skolverket finns ingen statisktik på hur många av landets förskolor som inriktar sej mot Reggio. Kritiskt sett skulle man kunna säga att mörkertalet är stort, anser jag. Många lägger till denna inriktning, eller detta förhållningssätt för att det ska låta lite bättre. För visst är Reggio bra?
Ja visst. Men att titta på det idag, vad Reggio står för och vad de arbetar mot är som att slå upp Förskolans läroplan. Det de anser vara viktigt är just det som vi idag, i dagens kommunala, alldeles ordinära barnomsorg arbetar utefter. Reggio var tidigt ute med pedagogisk dokumentation. Det har varit ett omtalat ämne för pedagogiken. Inte dokumentation i sej, utan pedagogisk dokumentation. (Om nu någon vill ha DEN skillnaden kan vi ta det bland kommentarer ;)
Så visst. Reggio var tidiga, de var först ut med ett flertal viktiga arbetssätt och viktiga inslag i verksamheten. Men vad har de idag som vi inte kan hitta i "vanlig" verksamhet?
"Att barnet ses som kompetent, autodidakt och självständigt är typiskt både för reggio och traditionell svensk förskolepedagogik", enligt Tarja Häikiö. (Lektor vid Götebors universitet)
Möjligen detta med att Reggio är förespråkare för att barnen inte ska tillhanda ha "färdigt material" såsom pussel, dockor och andra leksaker som anses ha en förutbestämd tanke eller lek med sej? Ah, jag vet inte om jag köper det heller riktigt, Visst, dessa leksaker finns i vår verksamhet idag, men det finns även HUR mycket "ofärdigt" material som helst. Laborationer med klossar, sand, vatten mm mm. 
Jaja. Nu var det heller inte tänkt att bli ett utlägg/inlägg om Reggio och dess för och nackdelar.
Det jag konstaterar är att Långbrott ska få en Reggio-inspirerad förskola. Här kommer ett urklipp ur artikeln:
 

 
Är det inte fantastiskt? Om jag ska vara aningens elak....(!) börjar jag fundera över om Åtvidabergs kommun anser att de behöver ta till Reggio Emilias pedagogik för att få lärdom om detta?
För det första så finns det en kille som hette Piaget (1896-1980) som påtalade detta. Ytterst beklagligt att det inte nått fram förrens nu. För det andra så är detta något som anses självklart för de flesta av dagens svenska förskolor. Att inte alla förskolor inte klarar att arrangera sin verksamhet fullt ut efter detta är endast en fråga om strategi, planering och omstrukturering. Finns det material som inte är lämpat för små barn pga att det tex är farligt, får istället barngruppen omstruktureras. Material ska finnas framme, miljön får anpassas efter barnen. (Tex småbarns och storbarns avdelningar.)
 
Som avslutningsord vill jag bara säga att jag ser fram emot ett besök på Långbrotts förskola om något år. Jag hoppas att arbetet med inriktningen går bra och att de finner pedagogiken "användbar".
I dagsläget ser det dock ut som att de endast använder sej av pedagogikens namn för att påtala för allmänhet och samhälle att de gjort ett steg framåt i utvecklingen. Tyvärr kan inte en cyniker (?) som jag anse att de i dagsläget kommer att utveckla sitt arbetsätt genom att tro att de inriktar sej mot Reggio. Snarare genom att använda sej av Reggios namn och därmed tro att de inriktar sej.
 
Men vem vet... Jag kan ha fel.
 
Have it King u all!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar